Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    tisdag 22 september 2020

Linjer
Linjenätets utbredning under några utvalda år.
Välj årtal: 1921, 1950, 1961, 1969, 1972, 1977, 1982, 1991, 2002, 2007

22 augusti 1977  se karta
1.  Lamberget - Herrhagen - Centrum - Lasarettet - Sommaro
3.  Rud - Norrstrand - Centrum - Regementet - Våxnäs - Gruvlyckan
4.  Kronoparken - N Lorensberg - Rud - Centrum - Klara - Strand - Bellevue - (Zakrisdal)
5.  Kronoparken (villaomr.) - S:a Kroppkärr - Centrum - Råtorp - Älvåker - Skåre
6.  N:a Kroppkärr - Lorensberg - Sundsta - Centrum - Viken - Marieberg
7.  N:a Våxnäs - Regementet - Centrum - Haga - Färjestad
8.  Hultsberg - Gustavsberg - Våxnäs - Klara - Centrum - Viken - Orrholmen
19.  Drottninggatan/Centrum - Örsholmens industriområde

« tillbaka]

   Copyrigt © 2003-2020 Pantograph.se hem tram.se email