tram.se tram.se din hållplats
på spårnätet
 
se.transport.lokaltrafik

Föreslagen av
Bruse LF Persson

Kort beskrivning
Diskussionsgrupp för lokaltrafik i Sverige och annorstädes

Motivering
Det saknas en svenskspråkig diskussionsgrupp om lokaltrafik på svenska usenet. Svenska Spårvägssällskapet har en livligt trafikerad diskussionssida på sin hemsida, som inte är särskilt stabil. En mer varaktigt och pålitligt diskussionsforum för lokaltrafik är önskvärd.

Reglemente
Gruppen är avsedd för fria diskussioner om lokaltrafik. En diskussionsgrupp om lokaltrafiken i Sverige och annorstädes som kan handla om historia, framtid, teknik, politik, ekonomi, infrastruktur, samhällsutveckling, fordon, tidtabeller mm.

Med lokaltrafik menas linjebunden lokal kollektivtrafik inom kommun, landsting eller region där buss, spårväg, båt, järnväg och liknande används som kollektivtrafikmedel. Taxi, flyg eller kollektivt resande i personbil räknas ej som kollektivtrafik.

1 - Status
< se.transport.lokaltrafik > är en omodererad grupp.

2 - Omfattning
Förutom detta reglemente gäller regler enligt < https://www.usenet-se.net/ >. Vid motstridighet gäller detta reglemente.

3 - Innehåll
Denna grupp är avsedd för fria och allmänna diskussioner om och kring lokaltrafik.

Till gruppen får du dock inte posta:
- Binära filer (t.ex. bilder och dataprogram)
- Meddelande av karaktären kedjebrev
- Meddelande med överdrivet mycket citerad text.
- Meddelande med huvudsakligen kommersiellt innehåll.
- Meddelande som uppenbart icke är relevanta för gruppen.
- Meddelande som passar bättre in i en annan grupp inom <se.*>.
- Meddelande som bryter mot svensk lag.

Modererad
Nej

Omröstningen avslutad
2000-06-05 01:00

« Transportgrupperna

» tram.se Spårvägslänkar / Tram links Sajtinfo tram.se / Site info tram.se Site map - toc e-post / email copyright © in English