tram.se tram.se din hållplats
på spårnätet
 
Transportgrupperna i Svenska Usenet

I den svenska usenet hierkarin finns det tre transportgrupper. Det är om lokaltrafik, järnväg samt sjöfart. Den officiella beskrivningen av topphierarkin se.transport är

Grupper om olika segment inom transportsektorn. Grupperna täcker typiskt ett brett spektrum av frågor: teknik, ekonomi, samhällspåverkan, historia m m. För rena resefrågor finns se.resor.

Motivering och regler
Diskussionsgrupperna har tillkommit av olika skäl men det gemensamma är avsaknaden av svenskspråkiga diskussionsgrupper inom transportsektorn. Reglerna är i stora drag likartade, men kan i någon detalj skilja sig åt. Läs om motiveringarna och reglerna för respektiva grupp.

Svenska Usenet Herarkin
Läs mer om den svenska newshierarkin på Usenet-SE.net

Anvisningar för att läsa Usenet
För att kunna läsa news måste du ha en newsläsare. Det finns flera att välja på och allt är efter tycke och smak. De populäraste är Outlook Express (följer med Internet Explorer) samt Netscape Messanger (medföljer Netscape Navigator). Hur du kopplar upp dig är beroende på din ISP (Internet Service Provider - internetleverantör). Kontakta din leverantör om du är osäker. Läs mer på några svenska ISP:ers hemsidor:

» tram.se Spårvägslänkar / Tram links Sajtinfo tram.se / Site info tram.se Site map - toc e-post / email copyright © in English