tram.se tram.se din hållplats
på spårnätet
 
se.transport.sjofart

Föreslagen av
Bruse LF Persson och Bo Bjulén

Kort beskrivning
Diskussionsgrupp för sjöfart i Sverige och annorstädes

Motivering
Det saknas en svenskspråkig diskussionsgrupp om sjöfart på svenska usenet. I samband med att förslagen om grupper för järnväg och lokaltrafik har diskuterats har det förts fram önskemål om att en sjöfartsgrupp skall bildas samtidigt. I den internationella hierarkin misc.transport.* förekommer dessa grupper sida vid sida.

Reglemente
Gruppen är avsedd för fria diskussioner om sjöfart. En diskussionsgrupp om svensk och internationell sjöfart, som kan handla om historia, framtid, teknik, politik, ekonomi, samhällsutveckling, fartyg mm.

1 - Status
< se.transport.sjofart > är en omodererad grupp.

2 - Omfattning
Förutom detta reglemente gäller regler enligt < https://www.usenet-se.net/ >. Vid motstridighet gäller detta reglemente.

3 - Innehåll
Denna grupp är avsedd för fria och allmänna diskussioner om och kring lokaltrafik.

Till gruppen får du dock inte posta:
- Binära filer (t.ex. bilder och dataprogram)
- Meddelande av karaktären kedjebrev
- Meddelande med överdrivet mycket citerad text.
- Meddelande med huvudsakligen kommersiellt innehåll.
- Meddelande som uppenbart icke är relevanta för gruppen.
- Meddelande som passar bättre in i en annan grupp inom <se.*>.
- Meddelande som bryter mot svensk lag.

Modererad
Nej

Omröstningen avslutad
2000-06-06 01:00

« Transportgrupperna

» tram.se Spårvägslänkar / Tram links Sajtinfo tram.se / Site info tram.se Site map - toc e-post / email copyright © in English