Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    torsdag 22 februari 2024

Historia
om stadsbussarna i Karlstad, allmänt om Karlstads historia

Sola i Kâlsa 1880-talet
Fröken Alma Andersson startade i slutet av 1800-talet Nya Åkeriet som bestod av hästdragna fordon. Alma Andersson fick bara köpa de allra minsta bussarna. Stadens myndigheter ansåg att Västra bron vid teatern inte skulle hålla för större bussar. Myndigheterna bestämde priset för en bussresa till 25 öre. Läs mer om Alma Andersson.

1921
Ingenjör C August Olofsson offererar den 28 september två stycken nya Fiat bussar modell 18 B1.

1922
Johan Larsson tar över Nya åkeriet och är både dess ägare och chef. I Åkeriets fordonspark ingår förutom åtta bussar, även tolv lastbilar, taxibilar och tolv hästar med vagnar. För busstrafiken införskaffades 1922 åtta bussar som trafikerade de sex linjerna från Stora Torget till Herrhagen, Råtorp, Färjestad, Romstad, Kroppkärr och Sommarro.

1947
Karlstads stad tar över busstrafiken från Nya Åkeriet som nu hade 13 bussar och 35 anställda. Det nya trafikbolaget fick namnet Karlstads Buss AB. Taxan höjs till 30 öre.

1967
Sverige går över till högertrafik den 2 september. Många bussar skrotas, andra har byggts om och anpassats med dörrar på högersida.

1972
Den 5 november flyttar bussarnas terminal från Stora Torget till det så kallade Drottningtorget, benämnt Drottninggatan/Centrum. Samtidigt införs pendellinjetrafik, mao med genomgående linjer. Se karta, se linjeförteckning.

1977
Karlstads Buss AB byter namn till Karlstads Lokaltrafik AB.

1982
Linjenätet delas upp i två nät: ett högtrafiknät måndag-fredag 6.00-19.00 samt lördag 6.00-14.00. Dessa linjer numreras 11-17, se karta.
Övriga tider ett så kallat lågtrafiknät med linjerna 31-34, se karta. Se linjeförteckning

1994
Swebus tar över trafiken.

1996
Efter 24 år, den 2 januari, flyttar bussarna tillbaka till Stora Torget. Bussarna västerut har sin hållplats vid Tingvallagatan, som ändrat körrikting, medan bussarna österut har sin hållplats vid Kungsgatan, som även den fått ändrad körriktning. se karta

1998
60 bussar används för lokaltrafiken med 90 anställda.

2005
Bussarna får en ny design och får en orange färg den 12 maj. Läs mer på Karlstadbuss hemsida

2007
Ett helt nytt linjenät införs som gäller hela alla dagar. Det är sju baslinjer, 1 till 7 som ersätter dagens 16 linjer. Man satsar även på utökad turtäthet, på vissa linjer en buss var tionde minut. se karta. Se linjeförteckning.

 skriv ut print version

   Copyrigt © 2003-2024 Pantograph.se hem tram.se email