Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    onsdag 1 februari 2023

Historia
om stadsbussarna i Karlstad, allmänt om Karlstads historia

Karlstads vapen Ca 1.700 f Kr: Några få av Karlstads stadsdelar sticker upp som små öar i Vänern. Bland annat Herrhagen, Kvarnberget och Lagberget där Domkyrkan nu ligger.

Ca 700 e Kr: Det som ska bli Karlstad börjar ta form. Det går att vandra torrskodd från Tingvallaön och Lagberget till både Kvarnberget och Herrhagen.

1584: Hertig Karl, från 1604 Karl IX, utfärdar stadsprivilegier för Tingwalla. Stadens namn blir Karlstad. Där finns nu 45 hushåll.

1647: Karlstad blir stiftstad.

1730: Den nya Domkyrkan invigs.

1763: Staden har 2.072 invånare.

1779: Värmland får egen landshövding, med residens i Karlstad.

1865: En brand bröt ut den 2 juli 1865 och ödelägger hela staden. Nästan hela staden brann ned, bara 7 av 241 gårdar stod kvar. Efter branden skaldade någon i staden så här: Borgmästaren grät och bad, biskopen svor och släckte. Bara några få hus kan räddas: Biskopsgården, Domkyrkan, Gamla gymnasiet, fängelset och husen i kvarteret Almen.

1905: Förhandlingarna om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge förs i Frimurarlogen vid Stora Torget. Unionen mellan Sverige och Norge ingicks 1814 vid förhandlingar i den norska staden Moss (Mossekonventionen), som numer är Karlstads norska vänort. När Norge upplöste unionen med Sverige 1905 hotades en nästan sekellång fred. Konflikten löstes vid förhandlingar i Frimurarlogens lokaler i Karlstad. I september 1905 enades parterna om att unionen skulle upplösas.

1971: Nuvarande Karlstads kommun bildas genom en sammanslagning av Karlstads stad, Väse församling samt Grava, Nyeds och Nors kommuner.

Läs mer om Karlstads vapen på Wermlandsheraldik av Fredrik Höglund.

 skriv ut print version

   Copyrigt © 2003-2023 Pantograph.se hem tram.se email