StartTerminalenLinjekartaLinje 7Linje 12Linje 21Linje 22HållplatserVagnhallenVerkstadenin English

tram.se email

Linje 22: Tvärbanan
Alvik - Sickla udde
historia | karta & hållplatser | vagnar

A32 vid Globen Tvärbanan
Stockholms nya spårväg, Tvärbanan, började planeras i som ett led i det numera åsidolagda "Dennispaketet". Banan skulle förbättra möjligheterna till effektiva tvärförbindelser runt Stockholm. I slutet av 1980-talet började de första planerna skapas och 1991 var en projektgrupp igång med förberedande arbete.

Förtsa etappen
Bygget av den första etappen, som skall vara klar för invigning sommaren år 2000, påbörjades i januari 1996 och sträcker sig idag mellan befintliga tunnelbanestationerna Gullmarsplan och Alvik. Banan går från Gullmarsplan via Globen, Årsta förbi Liljeholmen/Gröndal och vidare över Stora Essingen till Alvik. En sträcka på ca. 1 mil vilken passerar 11 stationer, 2 tunnlar och 6 broar. I tunnel går banan mellan Alvik och Alvik strand samt mellan Årstadal och Årstaberg.

Knyter ihop knutpunkter
Tvärbanan ges genom sin sträckning en mycket god tillgänglighet för tunnelbanans resenärer då den passerar flera stora knutpunkter så som Gullmarsplan, Liljeholmen och Alvik. En pendeltågsstation är även planerad i samband med Tvärbanans hållplats Årstaberg.
   I framtiden är en förlängning av banan mellan Årsta och Älvsjö samt till Solna / Universitetet och med koppling till Saltsjöbanan via Hammarby sjöstad / Sickla.

vagnmöte i Årsta Nya vagnar
Inför öppnandet av banan har man också beställt nya vagnar vilka tillverkas av det Österrikiska bolaget Bombardier tillsammans med Adtranz. Vagnarnas placering blir i Brommahallen tillsammans med Nockebybanans vagnpark. För detta ändamål har en ny vagnhall byggts i området vilken sammanlänkas med banan via en tunnel från station Alvik. Vagnarna är 30 meter långa, rymmer 200 passagerare och gör resan Gullmarsplan - Alvik på 18 minuter med en medelhastighet av 35 km/h.

Ny stadsdel
En helt ny stadsdel uppförs i gamla Hammarby Industriområde och Lugnet, vars nya namn blir Hammarby Sjöstad, även kallad baa Sjöstaden. Linje 22 planerades redan från början att trafikera den nya stadsdelen och bygget av förlängningen påbörjade 2000. Den cirka 2,5 km långa sträckan öppnades för trafik 14 augusti 2002. I framtiden skall Tvärbanan knytas ihop med Saltsjöbanan som då byggs om till spårvägsstandard.

FAKTA
trafikslag snabbspårväg
namn Tvärbanan
nummer 22
ändstationer Sickla udde
Alvik linje 12 T-bana
längd 9,2 km (11,5 km)
hållplatser 13 st
vagnar 12 st A32

Text: Per Ampferer

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 1998-2024 Bruse LF Persson • SajtinformationStockholms Spårvägslinjer är en del av tram.se • Producerad av Pantograph.