StartTerminalenLinjekartaLinje 7Linje 12Linje 21Linje 22HållplatserVagnhallenVerkstadenin English

tram.se email

Line 7: Djurgårdslinjen
Norrmalmstorg - Waldemarsudde
historia | karta & hållplatser | vagnar

Djurgårdslinjen
Arbetena med Djurgårdslinjen påbörjades år 1877 och redan i juli samma år öppnar man den första sträckan mellan Slussplan och Grevbron. I oktober samma år förlängs linjen till Djurgården. Sträckningen Slussen till Norrmalmstorg togs bort 1882.

Hästspårvagnar
I början trafikerades linjen av små hästspårvagnar med plats för 22 personer. Dessa var tillverkade av Atlas verkstäder i Stockholm. Hållplatser hade man inte på den tiden och avgiften för resan lade trafikanterna i en kassa på spårvagnen. Först ett par år senare införde man konduktörer på de nya, större spårvagnarna som då började användas.

Elektrifieringen
Hamngatan Linjen elektrifierades år 1904 och följande årsskifte fick den också sitt linjenummer, 7. Tjugo år senare, 1925, togs trafikeringen till Djurgården över av linje 14 vars sträckning blev omlagd i och med att man inte längre trafikerade Kungsgatan med spårvagnar. Djurgårdslinjen fick i och med detta en förlängning från Norrmalmstorg till Vanadisplan. Sjuan levde dock kvar som förstärkningslinje fram till 1947 då linje 14 omnumrerades till just linje 7.

Sista vagnen in
Linjen rullade sedan till 1967 då man lade ned de flesta spårvagnslinjer i Stockholm. Sista spårvagnen på Stockholms gator den natten var just en av sjuans nattvagnar. Linjesträckningen denna sista dag var Vanadisplan till Djurgården. Spårvagnslinje 7 ersattes av busslinjerna 47 och 61, detta tjuvstartade redan 1965 då man vintertid ersatte spårvagnstrafiken på linjen med bussar efter kl. 20:00 under vinterhalvåret.

Norrmalmstorg

"Nya Djurgårdslinjen"
1985 beslöt kommunfullmäktige i Stockholm om att ta en museispårväg i bruk. Detta innebar att man 1990 påbörjade nybyggnaden av Djurgårdslinjen vilken stod klar att tas i trafik i juni 1991. Den pånyttfödda Djurgårdslinjen drivs ideellt av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning och sommaren 1998 passerade antalet resenärer med den "nya" linjen 2 miljoner. Diskussioner har förts om en förlängning av linjen in mot city för att driva den som en "normal" spårväg dessa planer är numera lagda på is.

FAKTA
trafikslag museispårväg
namn Djurgårdslinjen
nummer 7
ändstationer Norrmalmstorg T-bana
Waldemarsudde
längd 3,2 km
hållplatser 10 st
vagnar • 6 st A31
• 8 st övriga motorvagnar
• 4 st B31
• 4 övriga släpvagnar

Text: Per Ampferer

» Läs mer på Djurgårdslinjens hemsida!

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 1998-2024 Bruse LF Persson • SajtinformationStockholms Spårvägslinjer är en del av tram.se • Producerad av Pantograph.